چگونه شرایط فیزیکی خوبی داشته باشیم ؟

در این مقاله به چگونگی شرایط فیزیکی مناسب و انجام فعالیت ها و کارهای بزرگ می پردازیم.   تنفس انرژی فیزیکی به نفس کشیدن درست و مناسب بستگی دارد، اما به ندرت به نفس کشیدن خود توجه می کنیم. هنگامی که دچار ترس و اضطراب می شویم کنترل نفس کشیدنمان از دستمان خارج می شود ...
بیشتر بخوانید
مدیریت انرژی چیست ؟

مدیریت انرژی چیست ؟

در این مقاله به مدیریت انرژی و بالا بردن عملکرد می پردازیم. فناوری هر چقدر علم پیشرفت می کند و ارتباطات بیشتر می شوند، عملکرد شخصی افراد کاهش می یابد. با اینکه علم پیرشفت چشم گیری داشته است ولی اغلب افراد بی حوصله تر از گذشته هستند و برای انجام کارهای بزرگ توان کمتری دارند. ...
بیشتر بخوانید
فرایند اقدام کردن چگونه است ؟

فرایند اقدام کردن چگونه است ؟

در این مقاله به چگونگی و فرآیند اقدام کردن خواهیم پرداخت.   اقدام برای این که یک عادتی شکل بگیرد، محرک ها بایستی به گونه ای عمل کنند که اقدام کردن از تفکر کردن آسان تر شود. هر تلاش فیزیکی یا ذهنی برای انجام دادن کاری، احتمال شکل گرفتن عادت را کمتر می کند. سه ...
بیشتر بخوانید
قدرت عادت چیست ؟

قدرت عادت چیست ؟

قدرت عادت عادت در بین مردم به حدی قدرت دارد که بسیاری از امور روزمره زندگی را به صورت ناخودآگاه در درست گرفته است. ۸۰ درصد مردم زمانی که از خواب بیدار می شوند ابتدا به سراغ گوشی همراه خود می روند و اولین کاری که در شروع روز انجام می دهند چک کردن  گوشی ...
بیشتر بخوانید
هنر نه گفتن چیست و چگونه به دیگران نه بگوییم ؟

هنر نه گفتن چیست و چگونه به دیگران نه بگوییم ؟

در این مقاله به هنر نه گفتن که تقریباً یکی از بزرگترین مشکلات روزمره همه مردم است می پردازیم.   رودربایستی در بسیاری از مواقع نه گفتن برای عده ای بسیار پیچیده می شود و در دام خجالت و رودربایستی قرار می گیرند که توان نه گفتن ندارند و خودشان را دچار مشکلات عدیده ای ...
بیشتر بخوانید