مقاله49
 • تئوری انتخاب چیست ؟

  ابعاد تئوری انتخاب تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه که از ما سر می زند مبتنی بر یک رفتار است که از درو ...

 • چگونه زندگی خود را بازآفرینی کنیم ؟

  در این مقاله به فرایند بازآفرینی می پردازیم.   تعمیر بسیاری از افراد در محیط های سالمی زندگی کر ...

 • خصوصیات مدیران برتر چیست ؟

  در این مقاله خصوصیات مدیران برتر را مورد بررسی قرار می دهیم.   توجه یکی از اولین خصوصیات مدیران ...

 • چگونه مدیریت زمان داشته باشیم ؟

  برای کیفت کنترل مدیریت زمان مواردی که مورد بررسی قرار داده ایم قابل ملاحضه می باشد.   سحرخیز مد ...

 • در این مقاله به چگونگی شارژ احساس و بالا نگه داشتن شرایط روحی برای انجام فعالیت ها پرداخته ایم. ...

 • برای شکل گیری عادت نیاز به زیر ساختی داریم که ساختار عادت است و در این مقاله به بررسی ساختار عادت می ...

 • در این مقاله به چگونگی شرایط فیزیکی مناسب و انجام فعالیت ها و کارهای بزرگ می پردازیم.   تنفس ان ...

 • مدیریت انرژی چیست ؟

  در این مقاله به مدیریت انرژی و بالا بردن عملکرد می پردازیم. فناوری هر چقدر علم پیشرفت می کند و ارتبا ...

 • فرایند اقدام کردن چگونه است ؟

  در این مقاله به چگونگی و فرآیند اقدام کردن خواهیم پرداخت.   اقدام برای این که یک عادتی شکل بگیر ...

 • قدرت عادت چیست ؟

  قدرت عادت عادت در بین مردم به حدی قدرت دارد که بسیاری از امور روزمره زندگی را به صورت ناخودآگاه در د ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده