مقاله41
 • در این مقاله به چگونگی و فرآیند اقدام کردن خواهیم پرداخت.   اقدام برای این که یک عادتی شکل بگیر ...

 • قدرت عادت چیست ؟

  قدرت عادت عادت در بین مردم به حدی قدرت دارد که بسیاری از امور روزمره زندگی را به صورت ناخودآگاه در د ...

 • هنر نه گفتن چیست و چگونه به دیگران نه بگوییم ؟

  در این مقاله به هنر نه گفتن که تقریباً یکی از بزرگترین مشکلات روزمره همه مردم است می پردازیم.   ...

 • چگونه تفکر منفی را از خود دور کنیم ؟

  در این مقاله به مثبت اندیشی و دور کردن تفکر منفی از خودمان می پردازیم. با دقت این مطلب را مطالعه بفر ...

 • اعتماد به نفس در این مقاله به چگونگی افزایش اعتماد به نفس و کسب عزت نفس پرداخته ایم. با ارزش ترین سر ...

 • انتخاب های ناآگاهانه هر چیزی که در زندگی ما اتفاق می افتد نتیجه انتخاب های ما می باشد. هر انتخابی با ...

 • افزایش عملکرد مغز چگونه است ؟

  در این مقاله قصد داریم مغز را بهتر بشناسیم تا عملکرد مغز را افزایش دهیم.   پیچیدگی مغز قوای فکر ...

 • هوش چیست و عملکرد هوش چگونه است ؟

  در این مقاله به عملکرد هوش و معرفی دسته های هوشی می پردازیم. بهره هوشی هوش توانایی ذهنی است و قابلیت ...

 • آموزشهای مهارتی بر دو نوع آموزشهای مهارت محور و آموزهای دانش محور هستند.   آموزشهای دانش محور ک ...

 • فرایند تغییر چیست ؟

  در این مقاله فرایند تغییر و ابزارهای مورد نیاز را مورد مررسی قرار می دهیم. تمایل اولین مرحله فرایند ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده