مقاله26
 • آلودگی صوتی   یکی از اشتباهات متداولی که در بین ما جا افتاده و همیشه شاهد آن هستیم ایجاد آلودگی صوتی ...

 • change management

  مدریریت تغییر چیست ؟ مدریریت تغییر از دو واژه مدیریت و تغییر تشکیل شده و در ایران رشته دانشگاهی راجب ...

 • جدول تی T بخاطر دارید در دبستان یک نفر به عنوان مبسر داشتیم و زمانیکه معلم بیرون می رفت یا تا زمانیک ...

 • کمال گرایی و کامل گرایی چیست ؟

  کمال گرایی یا کامل گرایی ! در این مقاله به تفاوت بین کمال و کامل گرایی می پردازیم ابتدا باید تعریف ک ...

 • خجولی چیست ؟

  وقتی واژه خجولی را می شنوید یاد چی میفتید ؟ ریشه خجولی از خجالتهای ما می آید و مجموعه ای از گفتار ، ...

 • اجزا تشکیل دهنده مغز چیست ؟

  اجزا تشکیل دهنده مغز مغز ما از سه بخش مغز قدیم یا خزنده ، مغز عاطفی یا میانی و مغز منطقی تشکیل شده ا ...

 • مسیر عصبی محیطی چیست ؟

  مسیر عصبی محیطی چیست ؟ انجام و شروع فعالیت جدید شاید خیلی راحتر باشد چون مغز ما فایلی راجب آن ندارد ...

 • چگونه مسیر عصبی فعالیت بسیازیم ؟

  چگونه مسیر عصبی فعالیتها را بسیازیم  ما وقتی آگاهانه یه کاری را انجام می دهیم با اینکه ناآگاهانه یه ...

 • دو اصل در زندگی چیست ؟

  دو اصل در زندگی زندگی و دنیای ما بر دو اصل جبر و اختیار پایدار است و یه جاهایی دست خود ما است و یه ج ...

 • شناخت خود و تغییر دنیا چگونه ؟

  شناخت خود و تغییر دنیا مشکل عمده و اصلی ما عدم شناخت است شناخت ما نسبت همه چی،شناخت به این دنیا ، ما ...

 • نوشته‌های بیشتری را نمایش بده