بایگانی اکتبر 2017
 • رها کردن چیست ؟

  رها کردن چیست ؟ در این مقاله به بررسی ادامه دادن یا زمان رها کردن کار خواهیم پرداخت. در یک زمانهایی هست ک ...

  رها کردن چیست ؟ در این مقاله به بررسی ادامه دادن یا زمان رها کردن کار خواهیم پرداخت. در یک زمانهایی هست که ما برای انجام دادن کاری و شروع کردنش نیاز به وقت بیشتری داریم ولی کار فعلی ما دست و پای ما را ...

  بیشتر بخوانید
 • مارشملو چیست ؟

  مارشملو چیست ؟ مارشملو یک شیرینی خوشمزه است. برای ساختن مسیر عصبی انجام دادن و یا انجام ندادن کارها موانع ...

  مارشملو چیست ؟ مارشملو یک شیرینی خوشمزه است. برای ساختن مسیر عصبی انجام دادن و یا انجام ندادن کارها موانع خاصی سر راه ما قرار می گیرد. تنها چیزی که به کمک ما می آید، مقاومت و ایستادگی کردن است. در موا ...

  بیشتر بخوانید
 • مسیر عصبی چیست ؟

  مسیر عصبی چیست ؟ در این مقاله به تعریف مسیر عصبی می پردازیم و با ساده سازی و مثال مفهوم مسیر عصبی را بهتر ...

  مسیر عصبی چیست ؟ در این مقاله به تعریف مسیر عصبی می پردازیم و با ساده سازی و مثال مفهوم مسیر عصبی را بهتر درک خواهیم کرد. ابتدا تعاریف کلی از جزئیات را انجام می دهیم.   دستگاه عصبی : دستگاه عصبی ...

  بیشتر بخوانید
 • چگونه بداهه گویی کنیم ؟

  چگونه بداهه گویی کنیم بداهه گویی در سخنرانی و پاسخ دادن مخاطبین و یه سری جاها حاضر جوابی و جوابهایی بداهه ...

  چگونه بداهه گویی کنیم بداهه گویی در سخنرانی و پاسخ دادن مخاطبین و یه سری جاها حاضر جوابی و جوابهایی بداهه دادن برای یه عده هنر ذاتی است، اما با یه سری تکنیک قابل یادگیری خواهد بود. فرض کنیم ما سخنرانی ...

  بیشتر بخوانید
 • لیست کار چیست ؟

   لیست کار چیست ؟ در این مقاله می پردازیم به اجرای لیست کار و انجام دادن کارهایی که در لیست کار می نویسیم. ...

   لیست کار چیست ؟ در این مقاله می پردازیم به اجرای لیست کار و انجام دادن کارهایی که در لیست کار می نویسیم. بشخصه همیشه در همه جای زندگیم آدم بی برنامه و بی هدف بودم. روزهایی جو گیر میشدم و به خودم میگف ...

  بیشتر بخوانید
 • اولین سخنرانی چیکار کنیم ؟

  اولین سخنرانی چیکار کنیم ؟    سخنرانی کردن کار سختی است اما با یک سری از تکنیکها ساده خواهد شد. در س ...

  اولین سخنرانی چیکار کنیم ؟    سخنرانی کردن کار سختی است اما با یک سری از تکنیکها ساده خواهد شد. در سال 84 که 18 سالم داشتم و دانشگاه قبول شدم، بخاطر دارم میاد در آن سالها قبول شدن در دانشگاه دغدغ ...

  بیشتر بخوانید