ماه: شهریور ۱۳۹۶
ضرورت تغییر چیست ؟

ضرورت تغییر چیست ؟

ضرورت تغییر چیست ؟ تغییر اساسی زمانی است که ضرورت تغییر در ما ایجاد شده باشد. زمانی که ما قصد تغییر کردن داریم یک سری موانع سر راه ما قرار می گیرند که به عنوان موانع تغییر یاد می شوند. با توجه به شرایط هر فرد و سبک زندگی و کاری او، مجموعه ای از مشکلات و موانعی سر راهش قرار دارد. وقتی با برنامه ریزی به سمت تغییراتی حرکت کنیم باید میزان اندازه گیری داشته باشیم که آیا  امروزمان با دیروز متفاوت بوده است ! ببینیم تغییری داشتیم در راستای اهدافمون پیش رفتیم یا نه ! اگر در مسیر بودیم پس بسوی موفقیت در حرکتیم و اگر هیچ تغییری صورت نگرفته باشد باید یک بازنگری داشته باشیم و موانع را […]

تغییرات نرم چگونه است ؟

تغییرات نرم چگونه است ؟

تغییرات نرم چگونه است ؟ وقتی تصمیم می گیریم ریتم همیشگی را برهم بزنیم باید با تغییرات نرم را شروع کنیم. باید هوشیار باشیم که خودمان را درگیر حجمه زیادی از تغییرات نکنیم! تغییر گامی بسیار بسیار بزرگ است و قرار نیست یک شبه همه چیز را تغییر بدهیم. کاش می شد ولی برای مغز پذیرش تغییر خیلی ستخه و ممکنه مدتی حتی از سر جوگیری فعالیت را شروع کنیم. برای همین پیشنهاد می کنیم که از تغییرات نرم شروع کنیم. آهسته و پیوسته تغییرات نرم را شروع کنیم اما تغییرات تداوم داشته باشد. تغییر باید ضرورتی به همراه داشته باشد و ما باید احساس نیازی برای شروع داشته باشیم. حس ضرورت باعث ایجاد انگیزه برای ما می شود. شروع تغییر برای […]

مسیر عصبی تغییر چیست ؟

مسیر عصبی تغییر چیست ؟

مسیر عصبی تغییر چیست ؟ در این مقاله مسیر عصبی تغییر را مورد بررسی قرار می دهیم. شکل دادن مسیر عصبی تغییر برای انجام فعالیتهای جدید لازم است. از نوشتن یک برنامه ساده و سبک شروع می کنیم. وقتی فکر کنیم و بنویسیم یکم جریانه متفاوتی می شود ، چیزی که نوشته می شود تعهدی را برای ما ایجاد می کند. باید دقت داشته باشیم که برنامه سنگینی برای شروع ننویسیم ، که مغز با دیدن برنامه وحشت زده شود و از انجام آن سرباز زند.  لازم نیست لیستی طولانی بنویسیم ، برای شروع سبک شروع می کنیم که مغز ما راحتر برنامه را بپذیرد. به این نکته توجه کنیم کارهایی که در توان ما می باشد باید بنویسیم. تخمین بزنیم و […]

تغییر درون تو هست و معجزه خود تو هستی

تغییر درون تو هست و معجزه خود تو هستی

تغییر درون تو هست و معجزه خود تو هستی! همواره نیاز به تغییر وجود دارد. تغییرات در سطوح مختلفی اتفاق می افتد. تغییرات روحی و روانی، تغییرات از ظاهر تا باطن می تواند انجام شود. همه ما اقدامات لازم راجب تغییر را می دانیم و اینکه چه چیزهایی باید تغییر کند را می دانیم اما انجام نمی دهیم و اجرا نمی کنیم ! چرا ؟! دقیقا نکته همینجاست ! زمانیکه قصد انجام کاری را داریم یا فعالیتی را که تا به حال انجام نداده ایم و فصد انجام دادن آن را داریم، شروع این فعالیت برای مغز سخت است  و همواره می کوشد تا از این فعالیتها به بهانه های مختلف فرار کند. شکل دادن مسیر عصبی که نقشی بسیار کلیدی […]