درباره و تماس با ما

حمید بیک

حمید بیک

من حمید بیک هستم

سخنران

مربی و مشاور مدیریت تغییر

نویسنده کتاب شروع

 

تلفن تماس : ۰۹۳۳۱۲۲۲۳۳۲

 

آدرس ایمیل : hamidbeyk96@gamil.com