درباره و تماس با ما

حمید بیک

 

حمید بیک

من حمید بیک هستم

 

سخنران

مربی و مشاور تغییر

مدیرییت تغییر و ترک عادتها

 

نویسنده کتاب : شروع

 

 

تلفن تماس : ۰۹۳۳۱۲۲۲۳۳۲

 

آدرس ایمیل : info@hamidbeyk.com

 

اینستاگرام : hamidbeyk3